Arkkitehtisuunnittelu

Työhuone archplus on 2007 perustettu arkkitehtitoimisto. Tuotamme korkeatasoisia ja ammattitaitoisia suunnittelupalveluja. Toimistomme työtehtäviin kuuluvat konsultointi, rakennussuunnittelu, korjausrakentaminen ja sisustussuunnittelu. 3D-mallinnus on osa suunnitteluprosessiamme.Tavoitteenamme on tarjota laadukasta arkkitehti- ja pääsuunnittelupalvelua erilaisiin suunnittelutehtäviin. Pyrimme lähestymään ongelmanratkaisua asiakkaan näkökulmasta ja esittämään ennakkoluulottomia ja innovatiivisia ratkaisumalleja. Toimistomme tärkeimpiä periaatteita toiminnassamme ovat palvelualttius, joustavuus, viestintä asiakkaan kanssa, palvelun oikea-aikaisuus ja tehokkuus. Suunnittelussa korostamme tuotteen rakennettavuutta, toimivuutta ja teknistaloudellisuutta sekä kestävän kehityksen periaatteita. Erityistä huomiota kiinnitetään suunnitelmien oikeellisuuteen ja arkkitehtoniseen laatuun.

Konseptisuunnittelu & perspektiivit

Arkkitehtuurin 3D-visualisointi

Laadukas 3D-visualisointi edistää rakennuskohteiden myyntiä ja on tärkeä osa niiden markkinointia. Visualisoinnit ovat apuna päätöksenteossa ja tehtäessä tärkeitä ratkaisuja arkkitehtuurin suunnittelussa. On suuri etu pystyä tarkaste-lemaan kohdetta jo ennen sen rakentamista.

Visualisoimme rakennuskohteista yksityiskohtaisia nopeita havainnekuvia ja korkearesoluutioisia 3D-renderkuvia. Arkkitehdin ammattitaito mahdollistaa 3D kuvien tuottamisen kohteesta projektin kaikissa vaiheissa. Kertynyt laaja suunnittelukokemus muodostaa pohjan näkemyksellisen ja vakuuttavan esittely- ja markkinointi-materiaalin luomiseksi.

Tuotesuunnittelua & tuotemallinnus

Tuotteiden 3D- visualisointi

Laadukas 3D-mallinnus on monipuolinen ja kustannustehokas tapa esitellä tuote markkinoinnissa. Kolmiulotteinen mallintaminen selkeyttää ja nopeuttaa tuotteiden suunnittelua ja sen avulla vaikeakin asia tulee ymmärretyksi.

Mallinamme tuotteista yksityiskohtaisia nopeita havainnekuvia ja korkearesoluutioisia mainoskuvia. Toteutamme näyttävät tuotemallinnukset nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kilpailuetunamme ovat huippulaatuinen ammattiosaaminen ja alan parhaat mallinnustyökalut.

Esittely- ja kilpailugrafiikka, painotuotteet, logojen suunnittelu, pakkaussuunnittelu

Graafinen suunnittelu

Painotuotteet ovat konkreettinen ja mieleenpainuva tapa tuoda esille yritystäsi tai tuotettasi. Valittavana on koko spektri käyntikorteista 3D-painatukseen.

Graafiseen suunnitteluumme kuuluvat muotoilemiemme tuotteiden pintojen lisäksi pakkaussuunnitelmat ja esittelygrafiikat. Osaamisemme kattaa yritysilmeiden elementit, kuten logot, yritystunnukset ja jopa kokonaiset yritysilmeet graafisine ohjeistoineen. Uuden tai vanhan ilmeen pohjalta pystymme toteuttamaan sähköisen ja printatun materiaalin.

Sähköiset julkaisut, yritysten kotisivut, asennus ja ylläpito

Web-sivujen suunnittelu

Suunnittelemme ja toteutamme Internet-sivut nopeasti ja vakaalla ammattitaidolla tarpeidenne mukaan. Tavoitteenamme on rakentaa selkeitä ja tyylikkäitä web-sivuja asiakkaan toiveet huomioon ottaen. Sivujen helppo päivitys, vahva tietoturva, hakukoneoptimointi ja sujuva käyttökokemus ovat joka pakettiin kuuluvia itseisarvoja.

Archplus on laadukkaisiin 3D-visualisointi- ja mallinnuspalveluihin erikoistunut yritys

Kolmiulotteisista visualisoinneista on merkittävää hyötyä suunnittelu- ja myyntivaiheissa. Valokuvantarkasti toteutetut ja havainnolliset mallinnukset vaikuttavat ja vakuuttavat.

Tarjoamme 3D-visualisointeja ja mallinnuksia arkkitehtuurin, teollisen muotoilun ja mainonnan tarpeisiin.
Toteutamme niin isot kuin pienetkin visualisointiprojektit ammattitaidolla ja kilpailukykyisin hinnoin.
3D-renderointimme on korkearesoluutioista ja fotorealistista, mikä tekee kuvanlaadusta erittäin uskottavan ja näyttävän.        

Asiakkaiden toiveet ja mahdolliset muutosehdotukset otetaan tietenkin huomioon projektin kaikissa vaiheissa. Voit keskittyä rauhassa luovaan suunnittelutyöhön ja antaa meidän hoitaa 3D mallinnus.

Toimimme myös suunnittelijoiden yhteistyökumppanina, kun tarvitset suunnittelutaitoa ja 3D-osaamista projekteissasi. Käytämme pääasiassa AutoCAD, blender, Maxwell Render ja Felix ohjelmia tuottaessamme 3D visualisointeja.

Archplusin osaaminen pohjaa toimiston suunnittelijoiden koulutukseen ja kokemukseen: tiimimme koostuu eri alojen ammattilaisista, erikoisosaamisalueinaan arkkitehtisuunnittelu sekä tuote- ja graafinen suunnittelu.

Yhteystiedot

ArchPlus

Kaistareenkatu 17
20900 Turku

info@archplus.fi

Marcus Upmeier

DI arkkitehti SAFA
Dipl.-Ing. Architekt
Technische Universität,      
Hannover

+358 40 5171813
marcus@archplus.fi

Gunda Rozite
 
arkkitehti assistentti
Assistant Architect      
Building College, Riga


+358 50 5207484
 gunda@archplus.fi 

 

Copyright © Työhuone Arch+ 2013